นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

วันที่มีผล:  26 มกราคม 2564

 

บริษัท เรเดียม จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”  เป็นตัวแทนในการดูแล จัดจำหน่าย และเผยแพร่ระบบโปรแกรมประยุกต์ ESPER (Esper, Esper Cloud, ESP Cloud Super APPs) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ระบบโปรแกรมฯ” รวมถึงเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษาเว็บไซต์นี้ การใช้ระบบโปรแกรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริษัท และแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงหรืออ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

1. การเก็บข้อมูล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เมื่อคุณใช้บริการของเรา:

ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง สำหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น เมื่อคุณลงทะเบียน ใช้บริการ นัดหมายออนไลน์ สมัครรับการแจ้งเตือนของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง เราอาจเก็บข้อมูลบางประเภทหรือทั้งหมดในประเภทดังต่อไปนี้:

ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อเต็มของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ เช่น ตำแหน่งงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ความชำนาญพิเศษ และสถานะใบอนุญาตทางการแพทย์ เพศ วันเดือนปีเกิด ภาษา วุฒิการศึกษา ที่อยู่ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และข้อมูลบัญชีธนาคาร

ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป และการประกันสุขภาพ

ข้อมูลอื่นใดที่คุณให้กับเรา

เราอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่เราทราบเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ อุปกรณ์และตัวระบุโฆษณา ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังการใช้บริการ และวันเวลาที่คุณเยี่ยมชมข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ที่คุณคลิกและหน้าเว็บที่คุณดูในบริการของเรา และข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่นๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งบางอย่างเมื่อคุณใช้บริการของเรา เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สัญญาณ GPS ของอุปกรณ์มือถือ หรือข้อมูลเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ WiFi และเสาสัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียง

เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ แท็กพิกเซลเป็นภาพขนาดเล็กมากหรือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในภาพหรือที่รู้จักกันในชื่อ "web beacons" หรือ "clear GIFs" ที่สามารถจดจำคุกกี้ เวลา และวันที่ที่ดูหน้าเว็บ คำอธิบายของหน้าเว็บที่มีพิกเซล และข้อมูลที่คล้ายกันจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (บางครั้งเรียกว่า "คุกกี้แฟลช") นั้นคล้ายกับคุกกี้มาตรฐาน ยกเว้นว่าสามารถมีขนาดใหญ่กว่าและถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาโดยเครื่องเล่นสื่อ Adobe Flash ในการใช้บริการคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ได้

เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงสถานะหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณเมื่อระบบหรือแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาดขณะใช้บริการของเรา การตั้งค่าอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงส่วนของเอกสารที่คุณใช้เมื่อเกิดปัญหา หรือเนื้อหาของการสื่อสารของคุณ โดยในการใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้

ข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับการรักษาของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยของคุณ การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป ผลการทดสอบและรายงานทางห้องปฏิบัติการและทางพยาธิวิทยา ประวัติทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว และบันทึกเกี่ยวกับการโทรศัพท์และอีเมลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคุณ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงผ่านบริการและองค์กรของบุคคลที่สาม เช่น หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Google หรือ Twitter ผ่านบริการเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับผู้อื่น เราอาจรวบรวมข้อมูลจากบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้

2. การใช้ข้อมูล

โดยทั่วไปเราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

จัดหาและปรับปรุงบริการ

ติดต่อคุณ

ทำให้ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลของคุณบรรลุเป้าหมาย

ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางคลินิกเพิ่มเติมหรือสุขภาพทั่วไปจากเรา หรือในนามของบริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้

วิเคราะห์การใช้บริการและข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการ

ปรับแต่งเนื้อหาที่คุณเห็นเมื่อคุณใช้บริการทำการค้นคว้าโดยใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลาย ลักษณ์อักษร แยกต่างหาก

ป้องกันกิจกรรมที่อาจห้ามหรือผิดกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของเราและ

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณเมื่อเรารวบรวมข้อมูลของคุณหรือตามความยินยอมของคุณ

3. การแบ่งปันข้อมูล

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความไว้วางใจของคุณ และเราต้องการให้คุณเข้าใจว่าเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมในเวลาใดและกับใคร

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานราชการ บริษัทประกันภัย องค์กรจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ หรือกรรมการงานศพ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทางเลือกทางการรักษาและการสนับสนุนให้กับคุณ

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ขายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการบริการพิเศษ เช่น การเรียกเก็บเงิน การประมวลผลการชำระเงิน การบริการลูกค้า การปรับใช้อีเมล การวิเคราะห์ธุรกิจ การตลาด (รวมถึงการโฆษณา การตลาดมือถือ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการกำหนดเป้าหมายใหม่ แต่ไม่จำกัด) การโฆษณา การตรวจสอบประสิทธิภาพ การโฮสติ้ง และการประมวลผลข้อมูล ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการที่พวกเขาให้แก่เราพันธมิตรการวิจัย เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตร การวิจัย ของเราเพื่อดำเนินการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับสุขภาพ การแบ่งปันดังกล่าวอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรแยกต่างหาก

บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเราที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้

การถ่ายโอนธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กรที่สำคัญ เช่น การขายเว็บไซต์ การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ หรือในกรณีล้มละลายซึ่งเป็นไปได้ยาก

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย คำขอการบังคับใช้กฎหมาย การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการสอบถามจากรัฐบาล และเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ สุขภาพ ความปลอดภัย และความปลอดภัยของ บริษัท บริษัทในเครือ ผู้ใช้ หรือประชาชน หากเราถูกบังคับตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สาม เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลในบันทึกของเรา เว้นแต่การทำเช่นนี้จะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือถ้าคุณไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่เรา

ด้วยความยินยอมของคุณหรือตามการตัดสินใจของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลหรือตามความยินยอมหรือการตัดสินใจของคุณ

หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Google หรือ Twitter ผ่านบริการของเราเพื่อเข้าสู่บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณ กับผู้อื่น บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ และพวกเขาอาจแจ้งการเชื่อมต่อบนบริการของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง

หากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราเชื่อมโยง คุณควรทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณแบ่งปันนั้นสามารถถูกอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่เหล่านี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขณะเข้าร่วมในพื้นที่เหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะส่งในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้

4. การรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย คุณควรเข้าใจว่าไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลหรือการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่น ใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โปรดทราบว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีการป้องกันความปลอดภัย เช่นเดียวกับข้อมูลที่คุณส่งให้เรา และเราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

5. ทางเลือกของคุณ

คุณอาจเลือกที่จะไม่รับตัวเลือกสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป หรือทางเลือกการรักษาที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ โดยส่งอีเมลถึงเราที่ contact@radium.co.th คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่งอีเมลถึงเราที่ contact@radium.co.th หรือ https://www.espercloud.com/index.jsp?Id=deleteaccount 

 6. การโฆษณา ลิงก์ และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

บริการบางอย่างของเราอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ควบคุม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรธุรกิจเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการโฆษณาอื่นๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านคุกกี้ พิกเซล พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง และเทคโนโลยีอื่นๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาบนบริการของเราและที่อื่นทางออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจ ความชอบ และลักษณะของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ และการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บุคคลที่สามบางคนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราเพื่อจัดทำโฆษณาตามความสนใจในบริการของเราและที่อื่นๆ รวมถึงเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมบนบริการของเราเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ เพื่อนำเสนอโฆษณา (จากเราและบริษัทอื่นๆ) ผ่านอินเทอร์เน็ต บุคคลที่สามบางคนอาจเข้าร่วมในองค์กรอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ ปรับตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการใช้แอพและเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือคุณอาจต้องดำเนินการเพิ่ม เติมเพื่อปิดการใช้งานเทคโนโลยีโฆษณาเป้าหมายในแอพมือถือ อุปกรณ์มือถือจำนวนมากอนุญาตให้คุณยกเลิกการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายสำหรับแอพมือถือโดย ใช้การตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบการตั้งค่ามือถือของคุณ คุณอาจถอนการติดตั้งแอพของเราโดยใช้กระบวนการถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรือตลาดแอพของคุณ​

หากต้องการยกเลิกโฆษณาตามความสนใจในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทที่เข้าร่วมใน Digital Advertising Alliance หรือโปรแกรมการไม่เข้าร่วม Network Advertising Initiative กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา คุณอาจยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านการตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ แต่ตัวเลือกการยกเลิกอาจใช้ได้กับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เมื่อคุณเลือกไม่ใช้เท่านั้น ดังนั้นคุณควรเลือกไม่ใช้เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณต้องการปิดการเชื่อมโยงข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ หากคุณยกเลิกคุณจะยังคงได้รับโฆษณา แต่โฆษณานั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณ และประสบการณ์ของคุณในบริการของเราอาจลดลง

สัญญาณห้ามติดตามและกลไกที่คล้ายกัน เว็บเบราว์เซอร์บางแห่งส่งสัญญาณ “do-not-track” ไปยังเว็บไซต์ เนื่องจากความแตกต่างในวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์รวมและเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ จึงไม่ชัดเจนว่าผู้ใช้ต้องการให้มีการส่งสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ ขณะนี้เราไม่ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้

7. ระยะเวลาเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน​

ข้อมูลผู้ใช้งาน จะถูกเก็บไว้บนแอพพลิเคชั่น เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นกำเนิดขึ้น และจะถูกเก็บไว้จนกว่าท่านทำคำร้องขอว่าต้องการลบข้อมูลของท่าน

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะแก้ไขวันที่ "วันที่มีผล" ข้างต้นและโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมบริการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

9. คำถาม

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ contact@radium.co.th 

 

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Privacy & Policy

  Effective Date: January 26, 2021

  Radium Co., Ltd (“Radium”, “Company”, “we,” “us,” or “our”) and Esper Thailand Co., Ltd (“ESPER”, “Esper”, “Company”, “we,” “us,” or “our”) recognizes the importance of protecting the privacy of your personal information, and we have prepared this Privacy Policy to provide you with important information about the privacy practices applicable to the Company and any apps or website that links to or refers to this Privacy Policy (collectively, the “Services”).

  I.COLLECTION OF INFORMATION 

  We may collect the following kinds of information when you use the Services: 

  Information you provide directly to us.For certain activities, such as when you register, use our telemedicine services, subscribe to our alerts, or contact us directly, we may collect some or all of the following types of information: 

  Contact information, such as your full name, email address, mobile phone number, and address; 

  Username and password; 

  Payment information, such as your credit card number, expiration date, and credit card security code; 

  For health care providers, information about your employment, such as your job title, practice area, primary specialty, and medical license status, gender, date of birth, languages spoken, educational background, address, photograph, national identity number, tax ID, professional license information and bank account information; 

  Personal health information, including information about your diagnosis, previous treatments, general health, and health insurance; and

  Any other information you provide to us. 

  We may combine such information with information we already have about you. 

  Information we collect automatically.We may collect certain information automatically when you use our Services, such as your Internet protocol (IP) address, device and advertising identifiers, browser type, operating system, Internet service provider, pages that you visit before and after using the Services, the date and time of your visit, information about the links you click and pages you view within the Services, and other standard server log information. We may also collect certain location information when you use our Services, such as your computer’s IP address, your mobile device’s GPS signal, or information about nearby WiFi access points and cell towers. 

  We may use cookies, pixel tags, Local Shared Objects, and similar technologies to automatically collect this information. Cookies are small bits of information that are stored by your computer’s web browser. Pixel tags are very small images or small pieces of data embedded in images, also known as “web beacons” or “clear GIFs,” that can recognize cookies, the time and date a page is viewed, a description of the page where the pixel tag is placed, and similar information from your computer or device. Local Shared Objects (sometimes referred to as “Flash Cookies”) are similar to standard cookies except that they can be larger and are downloaded to a computer or mobile device by the Adobe Flash media player. By using the Services, you consent to our use of cookies and similar technologies. 

  We may also collect technical data to address and fix technical problems and improve our Services, including the memory state of your device when a system or app crash occurs while using our Services. Your device or browser settings may permit you to control the collection of this technical data. This data may include parts of a document you were using when a problem occurred, or the contents of your communications. By using the Services, you are consenting to the collection of this technical data. 

  Information we obtain from your health care providers and other sources. In connection with your treatment, we may collect medical records from your past, current, and future health care providers. This may include information about your diagnosis, previous treatments, general health, laboratory and pathology test results and reports, social histories, any family history of illness, and records about phone calls and emails related to your illness. 

  We may also receive information about you from other sources, including through third-party services and organizations. For example, if you access third-party services, such as Facebook, Google, or Twitter, through the Services to login to the Services or to share information about your experience on the Services with others, we may collect information from these third-party services. 

  II.USE OF INFORMATION 

  We generally use the information we collect online to: 

  Provide and improve the Services;

  Contact you;

  Fulfill your requests for products, services, and information;

  Send you information about additional clinical services or general wellness from us or on behalf of our affiliates and trusted third-party partners;

  Analyze the use of the Services and user data to understand and improve the Services;

  Customize the content you see when you use the Services;

  Conduct research using your information, which may be subject to your separate written authorization;

  Prevent potentially prohibited or illegal activities and otherwise in accordance with our Terms of Use (which can be found on our website www.doctorraksa.com); and

  For any other purposes disclosed to you at the time we collect your information or pursuant to your consent. 

  III.SHARING OF INFORMATION 

  We are committed to maintaining your trust, and we want you to understand when and with whom we may share the information we collect. 

  Healthcare providers, insurance companies, and other healthcare-related entities.We may share your information with other health care providers, laboratories, government agencies, insurance companies, organ procurement organizations, medical examiners or funeral directors, and other entities relevant to providing you with treatment options and support. 

  Authorized third-party vendors and service providers.We may share your information with third-party vendors and service-providers that help us with specialized services, including billing, payment processing, customer service, email deployment, business analytics, marketing (including but not limited to advertising, attribution, deep-linking, mobile marketing, optimization and retargeting) advertising, performance monitoring, hosting, and data processing. These third-party vendors and service providers may not use your information for purposes other than those related to the services they are providing to us. 

  Research partners.We may share your information with our research partners to conduct health-related research; such sharing may be subject to your separate written authorization. 

  Corporate affiliates. We may share your information with our corporate affiliates that are subject to this policy. 

  Business transfers.We may share your information in connection with a substantial corporate transaction, such as the sale of a website, a merger, consolidation, asset sale, or in the unlikely event of bankruptcy.

  Legal purposes.We may disclose information to respond to subpoenas, court orders, legal process, law enforcement requests, legal claims or government inquiries, and to protect and defend the rights, interests, health, safety, and security of Company, our affiliates, users, or the public. If we are legally compelled to disclose information about you to a third party, we will attempt to notify you by sending an email to the email address in our records unless doing so would violate the law or unless you have not provided your email address to us. 

  With your consent or at your direction. We may share information for any other purposes disclosed to you at the time we collect the information or pursuant to your consent or direction. 

  If you access third-party services, such as Facebook, Google, or Twitter, through the Services to login to the Services or to share information about your experience on the Services with others, these third-party services may be able to collect information about you, including information about your activity on the Site, and they may notify your connections on the third-party services about your use of the Site, in accordance with their own privacy policies. 

  If you choose to engage in public activities on the Site or third party sites that we link to, you should be aware that any information you share there can be read, collected, or used by other users of these areas. You should use caution in disclosing personal information while participating in these areas. We are not responsible for the information you choose to submit in these public areas 

  IV.SECURITY 

  We use reasonable measures to help protect information from loss, theft, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. You should understand that no data storage system or transmission of data over the Internet or any other public network can be guaranteed to be 100 percent secure. Please note that information collected by third parties may not have the same security protections as information you submit to us, and we are not responsible for protecting the security of such information. 

  V.YOUR CHOICES 

  You may opt out of receiving general health and wellness or treatment options that may be relevant to you by emailing us at contact@radium.co.th. You may also request that we delete your personal information by sending us an email at contact@radium.co.th. or https://www.espercloud.com/index.jsp?Id=deleteaccount 

  VI.THIRD-PARTY ADVERTISING, LINKS, AND CONTENT 

  Some of the Services may contain links to content maintained by third parties that we do not control. We allow third parties, including business partners, advertising networks, and other advertising service providers, to collect information about your online activities through cookies, pixels, local storage, and other technologies. These third parties may use this information to display advertisements on our Services and elsewhere online tailored to your interests, preferences, and characteristics. We are not responsible for the privacy practices of these third parties, and the information practices of these third parties are not covered by this Privacy Policy. 

  Some third parties collect information about users of our Services to provide interest-based advertising on our Services and elsewhere, including across browsers and devices. These third parties may use the information they collect on our Services to make predictions about your interests in order to provide you ads (from us and other companies) across the internet. Some of these third parties may participate in an industry organization that gives users the opportunity to opt out of receiving ads that are tailored based on your online activities. Due to differences between using apps and websites on mobile devices, you may need to take additional steps to disable targeted ad technologies in mobile apps. Many mobile devices allow you to opt out of targeted advertising for mobile apps using the settings within the mobile app or your mobile device. For more information, please check your mobile settings. You also may uninstall our apps using the standard uninstall process available on your mobile device or app marketplace. 

  To opt out of interest-based advertising across browsers and devices from companies that participate in theDigital Advertising AllianceorNetwork Advertising Initiativeopt-out programs, please visit their respective websites. You may also be able to opt out of interest-based advertising through the settings within the mobile app or your mobile device, but your opt-out choice may apply only to the browser or device you are using when you opt out, so you should opt out on each of your browsers and devices if you want to disable all cross-device linking for interest-based advertising. If you opt out, you will still receive ads but they may not be as relevant to you and your interests, and your experience on our Services may be degraded. 

  Do-Not-Track Signals and Similar Mechanisms. Some web browsers transmit “do-not-track” signals to websites. Because of differences in how web browsers incorporate and activate this feature, it is not always clear whether users intend for these signals to be transmitted, or whether they even are aware of them. We currently do not take action in response to these signals. 

  VII.CHANGES TO THE PRIVACY POLICY 

  We may update this Privacy Policy from time to time. When we update the Privacy Policy, we will revise the “Effective Date” date above and post the new Privacy Policy. We recommend that you review the Privacy Policy each time you visit the Services to stay informed of our privacy practices. 

  VIII.QUESTIONS? 

  If you have any questions about this Privacy Policy or our practices, please email us at contact@radium.co.th 

   

 • Update to this Policy
 • © 2012 Developed by Radium Co., Ltd.

  © 2014 Distributed & Represented Worldwide by Esper (Thailand) Co., Ltd.